Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Có chi

Có chi xin chớ thở dài
Quên đi bao nỗi u hoài, người ơi!
Dù đau bao chuyện ở đời
Vẫn xanh cuộc sống, vẫn ngời niềm tin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét