Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Nghề thày

Chăm chỉ trồng người sống thẳng ngay
Trọn đời cầm phấn trắng hai tay
Nhân tài đất nước say đào tạo
Truyền thống cha ông mải dựng xây
Gắng sức học hành - tình thắm đẹp
Ra công giảng dạy - nghĩa sâu dày
Gian nan không nản, đời xanh sạch
Thành đạt học sinh - hạnh phúc thày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét